2010-12-04 / 09:46:20
day 22 – something that upsets you
Folk. Folk som inte vågar vara sig själva, som gör allt andra gör.