2010-11-24 / 20:20:00
day 12 - whats in your bag

Inte särskilt mycket för tillfället. Loggbok, Snabba Cash och ett pennskrin.